top of page

Durant els anys 50 i 60 del segle passat els circuits clàssics sortits de les factories de  Leo Fender, Everitt Hull (Ampeg)  i d'altres, van marcar i definir l'amplificació d'instruments i van establir els estàndards del so. Tots els fabricants d'amplificador a vàlvules, ja siguin industrials o artesanals, seguim l'estela que van deixar els referents i apliquem criteris personals que són en definitiva els que defineixen les diferències entre un fabricant/artesà o un altre. (per més informació en aquest sentit si us plau llegiu el següent texte  

L'amplificador com a part integral de la idea de guitarra elèctrica (link)

És la meva opinió que el camí de la pura còpia estricta dels amplifcadors dels 50's 60's no sempre produeix resultats satisfactoris; Un amplificador conté molts més components que una guitarra o pastilla de guitarra/baix, i és difícil que tots els fabricants d'aquests components puguin recrear amb exactitud la tecnologia del passat. Penso que és més fructífer - amb rèpliques de component o sense - anar a l'objectiu, buscar el so musicalment funcional que implementar a cegues  la còpia exacta. Aquest camí és més llarg i tediós ja que significa que un ha hagut de provar, experimentar i invertir molts recursos durant anys fins a aconseguir el que considera que és un so tan o més  musical que el dels anys 50's 60's

 

L'objectiu dels meus amplificadors es pot resumir en 4 àrees de treball:

 

  •    tímbrica

  •    resolució dinàmica

  •    baix soroll

  •    fiabilitat

 

 

 

A fi d'assolir aquests criteris  selecciono circuits clàssics bàsics i materials de qualitat i so aplicats a cada cas  . La tímbrica no només la dóna el tipus de circuit, sinó també el comportament i la sinergia dels diferents elements que componen l'amplificador, la seva disposició, angle i pla al muntatge, les tensions i corrents de treball de les vàlvules i fins i tot el material i dimensions del moble on es munta l'electrònica i l'altaveu; altres assumptes de tipus mecànic com el material i gruix del panell "baffle"  tenen un impacte considerable en el comportament del so que no es poden obviar de cap manera. La resolució dinàmica, es focalitza més a la font d'alimentació, la seva velocitat en lliurar energia la circuit,  encara que també en el comportament de certs components com els condensadors de desacoblament. La resolució dinàmica no només pot significar variacions d'amplitud com en el cas dels sons “nets” sinó també  és resolució dinàmica les variacions de contingut harmònic en el cas dels sons "overdrive". El baix soroll , entre altres coses, és qüestió de disposició de component i un layout adequat especialment als components magnètics i al pas del senyal. Finalment, la fiabilitat s'aconsegueix protegint de sobrecàrregues les parts cares de l'amplificador, rigidesa mecànica, control de temperatura i  component sobredimensionat.

 

El fruit de més de 25 anys d'experiència i treball són les sèries ion que consisteixen en 6 tipus diferents d'amplificadors desenvolupats i 3 més en desenvolupament,  que cobreixen tota la gamma de preus i tot l'espectre de necessitats del guitarrista

 

 

AIA_2127.jpg
bottom of page