top of page

(y) Psi - Amplificador de dos canals

L'amplificador Psi (Ψ), és un combo bicanal d'alta gamma dissenyat al voltant dels clàssics triodes octals 6Sl7/6188 típics de  els anys 40's 50's, que van ser predecessors dels miniatura novals 12AX... norma ja general als amplificadors a partir de  la dècada dels 60's. És ja acceptat que els triodes octals tenen un so més dens, càlid i tridimensional encara que amb el cost de menor guany i més soroll intrínsec, cal dir que aquests inconvenients han estat resolts satisfactòriament en aquest amplificador. Els dos canals són nets però amb diferent resposta dinàmica i tímbrica. El canal 1 deriva del clàssic Fender amb circuit de to interactiu i la típica resposta atenuada de mitjos. El canal 2 és una versió del circuit alternatiu desenvolupat per l'enginyer EJ James el 1949 i redefinit més tard per Baxandall; els controls de to en aquest circuit estan més aïllats i no són interactius, la resposta de mitjos és plana  i només conté control de greus i aguts. Els amplificadors derivats d'aquests circuits els trobem a diversos fabricants dels 60's 70's,  els més típics Ampeg i Orange. Els dos canals tenen entrades independents i es mesclen activament en un dels triodes duals. Hi ha l'opció de fer servir l'entrada 2 com a commutador remot per canviar de canal amb un Footswitch. Aquest amplificador és l'opció perfecte pel músic exigent orientat a l'estudi d'enregistrament, el so és refinat, tridimensional  de molt baix soroll i super versàtil, es pot tocar des de Jazz cordal fins a rock depenent del canal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És posible fabricar una versió monocanal simplificada d'aquest amplificador. Les mateixes especificacions però només un canal a escollir, SENSE  la opción bias fixe/bias por càtode. CONSULTAR

 

 

Especificacions 

 

# Canal 1 Volum, Treble, Middle, Bass

# Canal 2 Volum, Treble, Bass

# Possibilitat (opcional consultar preu) d'usar l'entrada del canal 2 per a commutador  de canvi de canal (Footswitch) 

# Corrent de filaments DC filtrada i regulada per a baix soroll en vàlvules octals del preamplificador

# Reverb a molls i circuiteria a vàlvules

# Sortida d´auriculars

# Selector impedància 8 - 4 Ω

# Sortida altaveu extern

# 50 watts en mode bias fix, 38 en mode bias per càtode

# Selector Bias fix/ bias per càtode en panell frontal

# Altaveu Celestion

# Garantia de 5 anys sobre materials defectuosos i construcció (excepte vàlvules i altaveu)

# Revisió anual gratuïta els cinc primers anys

# Vàlvules de previ octals JAN 6SL7/6188

# Vàlvules de potència JAN 6SL7/6188 en inversor i parella de 6L6GC Tungsol, possibilitat de muntar altres tipus de vàlvules  El34, 6550, KT66, KT88 (consulteu increment de preu)

#Pes : 22Kg

#Dimensions (mm) :  alt 510, ample 515, fons 320

 

 

bottom of page